• Головна
  • Новини
  • Інформація про результати роботи районної робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Інформація про результати роботи районної робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

|

На сьогодні в сфері трудових відносин найбільш актуально та гостро постало питання легалізації виплати заробітної плати та зайнятості, що безпосередньо впливає на зростання пенсійного забезпечення працівників та наповнення бюджетів усіх рівнів.

З метою вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення в Холодногірському районі діє районна робоча група з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, оновлений склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.03.2019 № 140.

Для  активізації роботи робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Адміністрацією району та Управлінням праці та соціального захисту населення організована постійна робота із керівниками підприємств, які сплачують заробітну плату нижче визначеного державою мінімального розміру, шляхом запрошення їх на засідання районної робочої групи, проведення моніторингів з питань низького рівня заробітної плати. В
2019 році проведено 3 засідання робочої групи, на яких заслухано інформації та письмові пояснення 208 керівників та представників суб’єктів господарювання району.

В межах наданих повноважень Управлінням на підприємствах Холодногірського району в січні-березні 2019 року проводився моніторинг рівня оплати праці, яким охоплено 383 підприємства, що складає 16,1 % від кількості підприємств по Холодногірському району, які звітували до органів управління Пенсійного фонду України. За підсумками проведеного Управлінням моніторингу встановлено, що мінімальну заробітну плату у розмірі 4173,0 грн. ввели всі обстежені підприємства району.

З охоплених моніторингом підприємств на 248 підприємствах є працівники, які отримували заробітну плату нижче мінімальної (питома вага чисельності працюючих, які у січні-лютому 2019 року отримували заробітну плату нижче мінімальної заробітної плати, становить 7,0 % від загальної чисельності працюючих на цих підприємствах). Основними причинами низького рівня заробітної плати на вищезазначених підприємствах є:

– робота у режимі неповного робочого часу (805 осіб або 23,5 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– надання відпусток без збереження заробітної плати згідно ст. 84 Кодексу законів про працю України (695 осіб або 20,3 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– інші причини: сумісництво, перехідна відпустка, лікарняні, прийняті, звільнені тощо (1922 особи, або 56,2 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної).

За результатами проведених моніторингів у 63 суб’єктів господарювання виявлено 83 порушення трудового законодавства. У зв’язку з цим, керівникам були направлені листи щодо вжиття  відповідних заходів з дотримання вимог діючого законодавства, станом на 16.04.2019 року суб’єкти господарювання проінформували щодо взяття зобов’язання з дотримання норм діючого законодавства та виконання 71 рекомендації (85,5 %).

З метою соціального захисту працівників, трудові відносини яких законодавчо не врегульовані, членами робочої групи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. Так, протягом звітного періоду Управлінням праці та соціального захисту населення, відділом праці та зайнятості населення Адміністрації району та Київським об’єднаним УПФУ
м. Харкова проведено 136 заходів (семінарів, зустрічей, нарад) до яких залучено 1069 роботодавців та 2160 громадян.

Крім того, інформація щодо переваг офіційної зайнятості розміщувалася на сайтах Харківської міської ради, Головного управління Держпраці у Харківській області, Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, через радіовузол Харківського Центрального ринку, ТОВ ВКФ «Казка», КП «Харківпасс» на стендах.

Шановні громадяни!

Нагадуємо Вам, що заробітна плата в «конвертах» – це майбутнє без гарантій та впевненості! Необхідно вже зараз подбати про своє «завтра» і не погоджуватися на отримання нелегальної заробітної плати.
Ваше право – мати гідні умови праці, нести у свої родини добробут і спокій, отримувати соціальні гарантії.

З питань соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення звертайтеся:

– до відділу з питань соціально-трудових відносин Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, за адресою: вул. Благовіщенська, 34, кімн. 81, тел. 712 40 37;

– до відділу праці та зайнятості населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, за адресою: вул. Благовіщенська, 34, кімн. 43, тел. 725 34 92.

Like this:

%d bloggers like this: