• Головна
  • Новини
  • Інформація про виконання делегованих повноважень відділом соціально-трудових відносин Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики

Інформація про виконання делегованих повноважень відділом соціально-трудових відносин Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики

|

Інформація

про виконання делегованих повноважень відділом соціально-трудових відносин Управління праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Відділом соціально-трудових відносин управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики на виконання делегованих повноважень згідно зі статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у І кварталі 2019 року проведена така робота:

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

Ч. 1. п. б) п/п 1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого  середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами.

У відповідності до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розроблена Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (далі – Програма).

З метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці в місті до структури Програми включені заходи щодо безпечної життєдіяльності жителів нашого міста, а саме:

  • покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
  • профілактика травматизму невиробничого характеру.

У рамках цієї Програми для привернення уваги роботодавців до усунення або досягнення мінімального рівня виробничих ризиків, пропаганди безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності, формування загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань щороку з 22 до 28 квітня на підприємствах, організаціях та установах міста Харкова проводиться комплекс заходів у рамках Дня охорони. Під час проведення «круглого столу» до Дня охорони праці кращі спеціалісти з охорони праці за високий професіоналізм та з нагоди Всесвітнього дня охорони праці відзначені Грамотами, дипломами та цінними подарунками.

Управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради спільно з Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, Об’єднанням профспілок Харківської області, ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» проведено конкурс відеороликів «Оберігаємо життя – 2019». Членами оргкомітету було переглянуто 76 відеороликів, представлених на розгляд. При оцінці робіт особлива увага приділялась відповідності відеоролика тематиці, оригінальності задуму, художній цілісності, технічній якості роботи. З представлених робіт було відібрано 13 кращих. Діти – автори кращих робіт нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками. Крім того, грамотами та цінними подарунками нагороджено викладачів навчальних закладів, які прийняли активну участь у проведені Конкурсу.

З метою активізації виконання заходів Програми, підвищення рівня безпеки та умов праці громадян міста в місті проводиться щоквартальний моніторинг з питань охорони праці, здійснюється моніторинг та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та нещасних випадків невиробничого характеру.

Для регулювання ринку праці, створення умов для забезпечення зайнятості населення міста, посилення соціального захисту від безробіття в умовах зменшення попиту на робочу силу в місті діють заходи щодо сприяння безпечної життєдіяльності жителів нашого міста.

Метою Програми є проведення територіальної політики розширення можливостей для реалізації права громадян на гідну працю та підвищення добробуту населення за рахунок доходів від трудової діяльності.

На виконання заходів Програми у 2018 році створено 37994 нових робочих місць. Серед суб’єктів господарювання найбільше нових робочих місць 24978 (або 65,7%) – створено фізичними особами – підприємцями, 12741 (або 33,5%) – створено юридичними особами, 273 – створено великими платниками (або 0,8%).

Вжиття системних заходів щодо збереження трудового потенціалу міста, розвитку цивілізованого ринку праці в місті, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дозволять забезпечити створення умов для повноцінної реалізації громадянами права на працю.

Ч. 1. п. б), п.п. 7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

На виконання ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, органами місцевого самоврядування спільно з Харківським міським центром зайнятості та громадськими організаціями – роботодавцями в місті приділяється значна увага організації громадських робіт.

Станом на 01.04.2019 фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста Харкова та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства України та склало 842,2 тис. грн.

Протягом січня – квітня в громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1066 осіб, або 14,4% від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості.

Ч.1. п.б), п.п. 8) здійснення контролю за охороною праці,  забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням  працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить здійснення контролю за якістю атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці.

Проте постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №741 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визначення такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР»  внесені зміни до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442, в результаті чого, контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці покладено на Державну службу України з питань праці.

За наявною інформацією станом на 01.04.2019 в Харкові 46 тис. осіб на 546 підприємствах зайняті на виробництві з шкідливими та важкими умовами праці. Керівники підприємств провели атестацію робочих місць своєчасно та підтвердили право на пільги цих осіб, а саме:

– 28 тис. осіб на доплату до заробітної плати;

– 34,6 тис. осіб на додаткову щорічну відпустку;

– 11 тис. осіб – на безкоштовне одержання молока;

– 8 тис. осіб – на скорочену тривалість робочого тижня;

– 9,8 тис. осіб – матимуть змогу оформити пенсію на пільгових умовах.

Для забезпечення дієвого контролю за станом проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях міста, порушення порядку надання або ненадання взагалі працівникам компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, інформується Головне управлінню Держпраці у Харківській області.

Ч. 1. п. б), п.п. 9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих  на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.

Однією з важливих умов реалізації соціально орієнтованої економіки, забезпечення економічної і соціальної стабільності є регулювання трудових відносин колективно-договірними методами.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115, до відання виконавчих органів міських рад належать повноваження щодо повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

На 01.05.2019 кількість діючих колективних договорів складає 10489 одиниць, 402243 працівника охоплено колективно договірним регулюванням.

Найвищий рівень охоплення працівників колективно-договірними відносинами мають підприємства з чисельністю працюючих 50 осіб та вище, найменший – до 5-ти осіб.

Законом не передбачено норм, які визначають чи обмежують чисельність працівників для укладення колективного договору, тому виникають труднощі у веденні переговорного процесу та укладанні колективних договорів на підприємствах з чисельністю до 5 осіб, на яких, як правило, немає профспілкових організацій і роботодавці не зацікавлені в укладенні колективних договорів. Ускладнює роботу щодо залучення суб’єктів господарювання до колективно-договірних процесів і відсутність переліку щойно зареєстрованих фізичних та юридичних осіб, що проводять виробничу діяльність та мають найманих працівників.

Станом на 01.04.2019 на повідомну реєстрацію надійшло 185 колективних договорів.

На початку 2019 року організовано інформаційно – роз’яснювальну роботу серед роботодавців міста щодо питань колективно – договірного врегулювання трудових відносин. Зокрема, проведено 9 семінарів з представниками  підприємств (у тому числі комунальних); надіслано 580 листів на підприємства та організації міста у зв’язку з необхідністю внесення змін до положень колективного договору.

Представники районних управлінь праці та соціального захисту населення в ході двомісячника прийняли участь у 28 зборах трудових колективів.

Як результат роботи, на 01.05.2019 на повідомну реєстрацію надійшло 240 колективних договорів.

Ч. 1. п. б), п.п. 11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про  потребу  підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

На сьогодні згідно з п.4 ч.3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» підприємства, установи та організації міста всіх форм власності  надають Центру зайнятості дані про попит на робочу силу (вакансії). Тобто це не є компетенцією органів місцевого самоврядування.

Оперативна інформація заноситься до електронної бази даних центру зайнятості, яка уточняється та коригується щодня.

Протягом січня-квітня поточного року Харківським міським центром зайнятості зареєстровано 15662 актуальних вакансій, були заявлені  2890 роботодавця міста. Інформація про вакансії уточняється та коригується щодня. Оперативна інформація заноситься на електронний портал Державної служби зайнятості , також розміщується на стенді вакансій  самостійного пошуку роботи міського центру зайнятості. Укомплектовано 6637 вакансій. Середня тривалість укомплектування актуальних вакансій складає 7 днів. Середній розмір оплати праці в розрахунку на 1 вакансію склав 4496,5 грн.

Ч. 1. п. б), п.п. 12) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального  захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях     спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць.

Згідно із ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці самостійно розраховують квоту (не менше 5 відсотків середньооблікової чисельності працівників за попередній календарний рік) для громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. У зв’язку з внесеними змінами до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» нормативи робочих міст для працевлаштування інвалідів рішенням виконавчого комітету не встановлюються.

Продовжується робота в напрямку реалізації особами з інвалідністю своїх можливостей в трудовій діяльності, навчанні. На виконання  програми зайнятості населення на підприємствах міста протягом І кварталу 2019 року за допомогою міської служби зайнятості працевлаштована – 425 осіб з числа соціально незахищених та осіб з інвалідністю.

17 осіб з інвалідністю  проходили професійне навчання; 28 – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Згідно  оперативних даних на підприємствах, установах, організаціях міста працює 11799 осіб з інвалідністю  працездатного віку.

Подобається це:

%d блогерам подобається це: