• Головна
  • Новини
  • Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району звертається до роботодавців

Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району звертається до роботодавців

|

До уваги роботодавців Холодногірського району міста Харкова!

В рамках соціального партнерства Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради інформує щодо можливості отримання компенсації, у разі створення нових робочих місць суб’єктами господарювання.

З метою стимулювання зайнятості, створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, Законом України «Про зайнятість населення» передбачено компенсації роботодавцям в розмірах єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 № 153 (із змінами внесеними згідно постановою КМУ від 06.06.2018 № 459) затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Дія цього Порядку поширюється па роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладання трудових договорів та протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання передбачених Порядком вимог, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Для отримання компенсації роботодавець щомісяця протягом наступних 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає центру зайнятості довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – довідка), за формою затвердженою Порядком.

Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами.

Роботодавець відповідає за достовірність даних щодо створення нових робочих місць та працевлаштування на них осіб, які є підставою для виплати компенсації.

Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 № 347 (зі змінами та доповненнями) затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно цього Порядку, право на компенсацію єдиного соціального внеску мають роботодавці, які працевлаштовують на нове робоче місце за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з відповідних категорій громадян (наприклад, один з батьків або особа, яка їх замінює, і має на утриманні дітей віком до шести років; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, учасників бойових дій, тощо) на нові робочі місця, а також суб’єкти малого підприємництва, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менш ніж на два роки.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Для отримання компенсації роботодавці протягом двох місяців з дня працевлаштування безробітного подають до центру зайнятості заяву довільної форми та довідку за встановленою формою. Центр зайнятості перевіряє подані роботодавцем відомості та протягом п’яти робочих днів приймає рішення про виплату компенсації. Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець має заборгованість зі сплати єдиного чи страхових внесків, визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до органів доходів і зборів, за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо суми нарахованого єдиного внеску.

Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.

Розширено Перелік пріоритетних видів економічної діяльності, які дають право на отримання компенсації суб’єктам малого підприємництва при створенні нових робочих місць. Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.

Дія цього порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.

Також інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), роботодавці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості мають право на компенсацію витрат на оплату праці таких осіб.

Компенсація тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці проводиться за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням центрів зайнятості, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.

Окрім того, роботодавець, який працевлаштовує за направленням центру зайнятості безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на 12 місяців, може отримати компенсацію витрат на навчання (перепідготовку та підвищення кваліфікації). Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія цього Порядку також не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.

Разом з цим, інформуємо про дію Закону України від 06.09.2012 № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.

Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів.

 Шановні роботодавці!

За докладнішою інформацією звертайтеся до Харківського міського центру зайнятості, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 137а, телефони: (057) 728-40-13, 728-40-01 та до відділу з питань соціально-трудових відносин Управління, за адресою: вул. Благовіщенська, 34, к.81, телефон 712 -40-37.

Успішно розвивайтесь та створюйте нові робочі місця!

Подобається це:

%d блогерам подобається це: