Всеукраїнський тиждень права у Київському районі

|

З 9 по 13 грудня 2019 року на території України проводиться низка заходів до Всеукраїнського тижня права. Це відбудеться вже одинадцятий рік поспіль.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 568-р ухвалено План заходів з проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 році.

Рішення про проведення заходів прийняте Урядом з метою координації міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій в рамках «Всеукраїнського тижня права» до річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Заходи спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо міжнародних стандартів прав людини та механізмів їх реалізації та захисту.

Фахівці відділу праці та зайнятості населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради сумісно з фахівцями Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради приєднались до низки заходів  з проведення Всеукраїнського тижня права.

Так, 11 грудня проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу з найманими працівниками та роботодавцями району.

Під час бесід звернуто увагу на те, що право на працю є основним Конституційним правом громадян України, закріпленим у статті 43 Конституції України. Відповідно до цієї статті, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, при цьому держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Наголошено, що використання примусової праці забороняється. Підкреслено, що кожен громадянин України має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом та розглянуті інші норми вказані у статті.

Також, у всіх загально освітніх школах району проведено Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, під час уроку висвітлені питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав людини та основні механізми їх захисту. 

 

Like this:

%d bloggers like this: