• Головна
  • Актуально
  • В терцентрі Слобідського району підведено підсумки внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2019 рік

В терцентрі Слобідського району підведено підсумки внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2019 рік

В територіальному центрі надання соціальних послуг Слобідського району міста Харкова підведено підсумки внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2019 рік.

Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, бесіди з робітниками  відділень соціальної допомоги вдома та денного перебування.

У відділенні соціальної допомоги вдома оцінка якості здійснювалась три рази на рік і охопила 847 громадян:

682 особи  – «догляд вдома»;

77 осіб  – «паліативний догляд»;

57 осіб – «представництво інтересів»;

31 особа – «консультування».

Згідно проведеної оцінки встановлено, що 100 % отримувачів цих  послуг задоволені якістю послуг. Для кожного отримувача послуги  визначені потреби та складені відповідні індивідуальні плани, які повністю відповідають їх потребам. Перегляд планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту. У  переважної більшості отримувачів послуг спостерігаються позитивні зміни психоемоційного стану в порівнянні з періодом, коли соціальні послуги не надавалися, що пов’язано не тільки з отриманням допомоги у повсякденному житті, але й відчуттям турботи та моральної підтримки.

У відділенні денного перебування оцінка якості проводилась один раз  на рік і охопила 414 громадян:

287 осіб  – «соціальна адаптація»;

31 особа – «представництво інтересів»;

54 особи – «консультування»;

30 осіб – «соціальна профілактика».

Оцінку якості послуг здійснено відповідно до критеріїв, визначених Державним стандартом. За результатами оцінювання 100 % опитаних осіб задоволенні соціальними послугами, що їм надаються.

Комісія  підвела підсумки проведення внутрішньої оцінки якості  надання соціальних послуг «догляд вдома», «паліативний догляд», «представництво інтересів», «консультування», «соціальна профілактика» і «соціальна адаптація» та оцінила цю роботу на «добре». Також  було затверджено план заходів з покращання надання соціальних послуг та складено графік проведення внутрішньої оцінки якості на 2020 рік.

Like this:

%d bloggers like this: