• Головна
  • Актуально
  • Оголошення про проведення конкурсу із визначення соціальних проектів

Оголошення про проведення конкурсу із визначення соціальних проектів

Оголошення

про проведення конкурсу із визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова у 2020 році

Інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за телефоном:

+38(050)−22−89−676 Ольга Іванівна.

Управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі Управління) оголошує конкурс з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок бюджету міста Харкова.

Конкурс проводиться в рамках реалізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (п. 6.1, 6.2 розділу 6 «Розвиток ринку соціальних послуг у ході реалізації міського проекту «Єдина соціальна мережа») відповідно до Положення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджету міста Харкова, затвердженого рішенням 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1850 (далі – Положення).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадського суспільства соціального спрямування та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення міста Харкова, надання соціальних послуг відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації в суспільство людей з інвалідністю.

2. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.

3. Надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам війни.

4. Супровід людей з інвалідністю з метою забезпечення їх життєдіяльності.

4.1. Надання транспортної соціальної послуги для осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

4.2. Надання послуг супроводу для осіб з інвалідністю по зору та слуху.

5. Надання соціально-психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей.

6. Організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч. екстреного реагування.

7. Надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

8. Соціально-психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складній життєвій ситуації (в тому числі залежним від психоактивних речовин).

9. Надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення.

10. Здійснення заходів щодо підвищення якості надання соціальних послуг.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію у кількості 2-х друкованих примірників та на електронну адресу socprojectkh@gmail.com у форматі PDF та Microsoft Word не пізніше 16-00 25 березня 2020 року.

Конкурсна пропозиція має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи, складені за формою, що затверджена Управлінням:

  • Заяву про участь у конкурсі;
  • Аплікаційну форму (опис соціального проекту (заходу)) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) соціального проекту (заходу);
  • Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства;
  • Іншу додаткову інформацію, котру інститут громадянського суспільства планує подати на конкурс.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, несе учасник конкурcу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Проекти (заходи) можуть включати такі види діяльності:

  • надання соціальних послуг;
  • проведення семінарів, конференцій, засідань за круглим столом тощо. Цей перелік не є вичерпним.

Обсяг фінансування одного проекту (заходу) за рахунок бюджету міста Харкова на один з напрямків становить  до 100 тис. грн.

До участі в конкурсі допускаються проекти (заходи), які передбачають співфінансування в розмірі не менше 15 відсотків власного внеску інституту громадянського суспільства.

Не допускаються до участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства соціального спрямування в разі, якщо:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах або містить недостовірні відомості про інститут громадянського суспільства соціального спрямування;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання Управлінню офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває в стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Управлінням строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог пунктів 2.11 та 2.12 розділу 2 Положення;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам п. 2.6 Положення;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

соціальний проект (захід) не відповідає пріоритетам Конкурсу;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не зареєстрований у м. Харкові;

соціальний проект (захід), зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців м. Харкова.

Інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати у відділі розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за телефоном: 725-35-96.

Ознайомитись з Положенням про проведення конкурсу із визначення соціальних проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок бюджету міста Харкова, можна за посиланням: https://wp.me/PaE5E4-12J

Перелік форм конкурсної документації (додаються):

 

 

 

 

Подобається це:

%d блогерам подобається це: