• Головна
  • Актуально
  • В Харкові з’явилася можливість реабілітації наркозалежних підлітків за новою програмою

В Харкові з’явилася можливість реабілітації наркозалежних підлітків за новою програмою

Тривалий час в країні не приділялося достатньої уваги щодо проблеми підліткової наркоманії та не створювалися відповідні сервіси для профілактики й подолання наслідків незаконного вживання ними психоактивних речовин. Про це може свідчити значний попит серед підлітків на різні стимулятори та інші психоактивні речовини, що призводять до залежності.

За результатами дослідження, проведеного у 2018 році в рамках проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні», понад 40% опитаних підлітків щотижнево вживають різні види наркотичних речовин.  З досвіду роботи центрів денного перебування для дітей та молоді, схильних до ризикованої поведінки, можна стверджувати, що за останні два роки збільшилась кількість звернень з приводу залежної від психоактивних речовин поведінки підлітків. Натомість, в Україні на сьогодні відсутні будь які спеціалізовані програми, що передбачали б надання кваліфікованої комплексної допомоги залежним неповнолітнім із забезпеченням можливостей для реалізації їх законних прав на отримання освіти, перебування у безпечних умовах, вільного пересування, право на проживання в сім’ї тощо.

До сьогодні, єдиним можливим шляхом для лікування неповнолітніх від наркотичної залежності було влаштування їх у реабілітаційні центри для дорослих споживачів наркотиків. За результатами Моніторингу реабілітаційних центрів і опитування людей, які проходять реабілітацію від наркозалежності, що проводився Державною установою «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» серед осіб, які прийняли участь у опитуванні було 9,4% осіб у віці від 15 до 18 років, що підтверджує факт перебування неповнолітніх поряд з дорослими в реабілітаційних центрах.

Навряд чи така форма лікування прийнятна для неповнолітніх, оскільки позбавляє їх можливості навчатися та перебувати з рідними людьми. Альтернативою може стати впровадження реабілітаційної програми у центрах денного перебування для підлітків.

Отже, Харків взяв на себе ініціативу заповнити прогалину, яка виникла у контексті даного питання. На виконання Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки, прийнятої на 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання 21.08.2019 року фахівцями Центру денного перебування «Компас» Харківського благодійного фонду «Благо», в межах проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», було розроблено програму реабілітації підлітків, які знаходяться в залежності від психоактивних речовин «Компас».

Пунктом 5.5.3. програми «Чисте місто» передбачено роботу реабілітаційного центру для дітей та підлітків денної форми для лікування залежності на базі «Соціального будинку». Протягом 2019 року відбувалося пілотування ключових елементів програми. На початку 2020 року Центр денного перебування «Компас» прийняв першого підлітка на повноцінну програму реабілітації. Показовим є той факт, що перший клієнт програми був перенаправлений на лікування шкільним офіцером поліції, що демонструє ефективність моделі переадресації та співпраці.

Програма реабілітації наркозалежних підлітків розроблена для впровадження її у центрах денного перебування та інших закладах, що не передбачають повну ізоляцію підлітків, які мають залежність від психоактивних речовин.

У програмі враховані вікові, психологічні особливості підлітка та основні фактори соціалізації людини у даний період життя. В основу програми закладено концептуальну ідею щодо необхідності формування поведінки не пов’язаної з ризиком для життя та здоров’я в умовах природнього соціального середовища, оскільки підлітковий вік – це період важливий для встановлення необхідних соціальних зв’язків, формування особистісних якостей та навичок протистояння впливу негативним факторам соціального середовища. Програма базується на використанні сильних сторін підлітка та залученні його власних ресурсів до подолання проблеми, пов’язаної із наявністю залежності.

Окрім того, важливим аргументом на користь створення програми реабілітації наркозалежних підлітків в умовах денного перебування стала необхідність забезпечення для них навчання. Програмою передбачено, що підлітки, які знаходяться на реабілітації та навчаються у загально-освітніх закладах або закладах професійного спрямування, мають змогу відвідувати заняття у своїх класах чи групах. Враховано також можливість негативного впливу близького оточення підлітка на його поведінку та умови, за яких він почав вживати психоактивні речовини.

Програму реабілітації розроблено з урахуванням основних принципів та підходів роботи з неповнолітніми особами та на підставі нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної, медичної та психолого-педагогічної допомоги дітям.

Дана програма має чітку структуру процесу реабілітації, визначено перелік фахівців та їх компетенцію. За програмою, реабілітація підлітка здійснюється у 10 етапів. Окрім фахівців із соціальної роботи, педагогіки та психології, програма передбачає залучення менторів для підтримки позитивних змін. За необхідності, програма передбачає надання медичної допомоги, що здійснюється відповідним фахівцем у спеціалізованих медичних закладах. Також підлітки, які проходять програму реабілітації, пройдуть два короткотривалих табори, метою яких є підкріплення мотивації на лікування – на початку програми та підтримка мотивації безпечної поведінки й закріплення навичок протистояння негативним факторам соціального середовища наприкінці програми реабілітації. Програмою передбачено он-лайн підтримку підлітків, що пройшли реабілітацію та індивідуальну й групову роботу з близьким оточенням клієнтів програми реабілітації.

Програма реабілітації підлітків, які знаходяться в залежності від психоактивних речовин «Компас», враховує досвід застосування «Стандартів програми корекції девіантної поведінки підлітків віком 14-18 років, які мають досвід вживання психоактивних речовин», розроблених Чернівецьким міським благодійним фондом «Нова сім’я», проектів «DARI», «DARI-2», «DARI-3», що впроваджуються у м. Рига (Латвійська республіка) неурядовою організацією для роботи з підлітками групи ризику, досвід роботи з підлітками – споживачами наркотиків центрів денного перебування в Україні.

Програма впроваджується з метою забезпечення доступу до комплексних, адекватних, ґендерноорієнтованих послуг з лікування від наркотичної залежності підлітків із забезпеченням їх прав на самовизначення та всебічний й гармонійний розвиток особистості, на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

Важливим також є те, що протягом 2020 року всі послуги з реабілітації наркозалежним підліткам будуть надаватися безкоштовно завдяки партнерству в межах Єдиної Соціальної Мережі міста Харкова та за фінансової підтримки МБФ «СНІД Фонд Схід – Захід» (AFEW – Україна).

Звертатися з питань реабілітації підлітків (10-19 років) можна за адресою:

м. Харків, вул. Велика Панасівська, 7 Соціальний будинок, ЦДП «Компас» (ст. м. «Центральний ринок»),

або за телефоном (057) 777 05 72.

Керівник ЦДП «Компас» Харківського благодійного фонду «Благо»-Олександр Могилка.

Подобається це:

%d блогерам подобається це: