• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Інформація про підсумки роботи робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Адміністрації Холодногірського району ХМР за І півріччя 2021р.

Інформація про підсумки роботи робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Адміністрації Холодногірського району ХМР за І півріччя 2021р.

З метою вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення в Холодногірському районі діє районна робоча група з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (далі – робоча група), оновлений склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.04.2021 № 309.

Для активізації роботи робочої групи організована постійна робота із суб’єктами господарювання, які сплачують заробітну плату нижче визначеного державою мінімального розміру, шляхом запрошення їх на засідання районної робочої групи, проведення моніторингів з питань низького рівня заробітної плати, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи тощо.

З початку року, у зв’язку із обмежувальними карантинними заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в дистанційному режимі проведено 6 засідань робочої групи, на яких заслухано інформації та письмові пояснення 219 суб’єктів господарювання району.

На виконання Комплексного плану першочергових заходів щодо підвищення рівня оплати праці та легалізації трудових відносин на 2021 рік та в межах наданих повноважень в Холодногірському районі організована постійна робота із суб’єктами господарювання району, які сплачують заробітну плату нижче визначеного державою мінімального розміру, шляхом проведення моніторингів з питань низького рівня заробітної плати, яким у звітному періоді охоплено 440 підприємств, що складає 15,8 % від кількості підприємств по району, які звітували до органів Пенсійного фонду України. За підсумками проведеного Управлінням моніторингу встановлено, що мінімальна заробітна плата у розмірі 6000 грн запроваджена на всіх обстежених підприємствах району, оплата праці 99,9 % проводиться з дотриманням міжпосадових, міжрозрядних співвідношень, а оплата праці 34,9 тис. працівників (68,7 %) проводиться з дотриманням положень галузевої угоди.

З охоплених моніторингом підприємств на 314 підприємствах є працівники, які отримували заробітну плату нижче мінімальної (питома вага чисельності працюючих, які отримували заробітну плату нижче мінімальної заробітної плати, становить 12,7 % від загальної чисельності працюючих на цих підприємствах). Основними причинами низького рівня заробітної плати на вищезазначених підприємствах є:

– робота у режимі неповного робочого часу (1475 осіб або 24,7 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– надання відпусток без збереження заробітної плати згідно ст. 84 Кодексу законів про працю України (1667 осіб або 27,9 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– інші причини: сумісництво, перехідна відпустка, лікарняні, прийняті, звільнені тощо (2825 осіб, або 47,4 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної). На зниження рівня заробітної плати вплинула, в тому числі і низка чинників, зумовлених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

В межах наданих повноважень, в І півріччі 2021 року проведено моніторинг рівня оплати праці у 60 фізичних осіб-підприємців Холодногірського району.

За результатами проведених моніторингів у 53 суб’єктів господарювання виявлено 73 порушення трудового законодавства. У зв’язку з цим, керівникам були направлені листи щодо вжиття  відповідних заходів з дотримання вимог діючого законодавства, станом на 12.07.2021 суб’єкти господарювання проінформували щодо взяття зобов’язань з дотримання норм діючого законодавства та виконання 51 рекомендації (69,9 %).

В Холодногірському районі проводиться постійна, спрямована на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення, інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед роботодавців та жителів району щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, дотримання законодавства про працю в період обмежувальних карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці, тощо.  У звітному періоді проведено 29 заходів (семінари, зустрічі, флешмоби, електронні розсилки) за участю 3268 роботодавців та 3626 громадян.

На адресу 495 суб’єктів господарювання району направлено інформацію стосовно неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, недопущення використання неповного робочого часу працівників з метою мінімізації видатків роботодавців та виплати заробітної плати в «конверті»; необхідності сплати в повному обсязі податків, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; можливості застосування дистанційної, надомної роботи та гнучкого режиму робочого часу на час карантину,  забезпечення оплати 2/3 середньої заробітної плати працівникам, що перебувають у простої на час карантину.

На адресу 605 суб’єктів господарювання району направлено інформацію про зміни в трудовому законодавстві щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу, а також про зміни, направлені на підтримку безробітних, та недопущення проявів «тіньової» зайнятості.

Крім того, інформація щодо переваг офіційної зайнятості розміщувалася на стендах, офіційних вебсайтах Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, через радіовузол Харківського Центрального ринку та ТОВ ВКФ «Казка», на офіційній сторінці Холодногірського району в соціальній мережі Facebook та в Telegram каналі Холодногірського району м. Харкова.

Like this:

%d bloggers like this: