До уваги роботодавців Холодногірського району м.Харкова

В Холодногірському районі м. Харкова продовжується робота із суб’єктами господарювання району щодо дотримання вимог трудового законодавства.

У Холодногірському районі проводиться постійна, спрямована на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення, інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців та жителів району щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, дотримання законодавства про працю в період обмежувальних карантинних заходів, дотримання мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо підвищення середньої заробітної плати та доведення її розміру до середньої по відповідній галузі економіки тощо.

На виконання Комплексного плану першочергових заходів щодо підвищення рівня оплати праці та легалізації трудових відносин на 2021 рік Управлінням соціального захисту населення Холодногірського району (далі – Управління) на підприємствах району у звітному періоді проводився моніторинг рівня оплати праці (надали інформацію 606 підприємств). За підсумками проведеного моніторингу встановлено, що мінімальну заробітну плату запровадили всі обстежені підприємства району. За оперативними даними розмір заробітної плати по Холодногірському району у 3 кварталі 2021 року підвищився на 7,0 %, у порівнянні з 2 кварталом 2021 року, і складав 11354 грн.

На 407 підприємствах 6269 працівників отримували заробітну плату нижче мінімальної, що складає 12,9 % від загальної чисельності працюючих на цих підприємствах. Основними причинами низького рівня заробітної плати на вищезазначених підприємствах є:

– робота у режимі неповного робочого часу (1539 осіб або 24,5 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– надання відпусток без збереження заробітної плати згідно ст. 84 Кодексу законів про працю України (1704 особи або 27,2 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної);

– інші причини: сумісництво, перехідна відпустка, лікарняні, прийняті, звільнені тощо (3026 осіб або 48,3 % від чисельності працюючих, яким нараховано заробітну плату нижче мінімальної).

На зниження рівня заробітної плати вплинула, в тому числі і низка чинників, зумовлених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За даними оперативного моніторингу Управління загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах Холодногірського району станом на 01.12.2021 на 5 підприємствах району склала 20489,7 тис. грн.

Заробітну плату не виплачено 609 працівникам підприємств-боржників району.

Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати мають: Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (48,4 % від загальної суми боргу по району) та державне підприємство «Харківський завод шампанських вин», яке обліковується в переліку підприємств-банкрутів (36,2 % від загальної суми боргу по району).

Адміністрацією району проводиться постійна робота з підприємствами-боржниками з виплати заробітної плати та підприємствами з низьким рівнем заробітної плати, зокрема шляхом забезпечення діяльності районних робочих груп з питань сприяння погашенню заборгованості із виплати заробітної плати, податків, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з питань сприяння підвищенню рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

В результаті спільних заходів, вжитих Адміністрацією району, Управлінням, контролюючими органами та керівниками підприємств в поточному році по Холодногірському району ліквідована або зменшена заборгованість по заробітній платі на загальну суму 2098,8 тис. грн.

Роботодавцям постійно наголошується на неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин та необхідності дотримання вимог трудового законодавства.

Like this:

%d bloggers like this: