Оголошення про проведення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення конкурсу на зайняття посади  директора

комунального закладу «Соціальний готель»

 Департамент соціальної політики Харківської міської ради оголошує конкурс на зайняття  посади  директора  комунального закладу  «Соціальний  готель»  (далі –  Конкурс).

1. Правові підстави проведення Конкурсу.

Закон України «Про соціальні послуги»;

постанова Кабінету Міністрів України  від 03.03.2020 № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»;

наказ директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради від 21.02.2022 № 12/2к «Про проведення конкурсу на зайняття посади  директора комунального закладу – надавача соціальних послуг.

2.Найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності надавача соціальних послуг комунального сектору

Комунальний заклад «Соціальний готель» (далі – Готель).

Юридична адреса та місцезнаходження   закладу: Україна, 61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 23-г.

Напрями діяльності закладу:

Напрями діяльності Готелю: Готель – комунальний заклад  соціального захисту для проживання окремих пільгових категорій населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб (далі – Клієнти), який має у своєму складі окремі номери (кімнати). Готель забезпечує Клієнтів тимчасовим житлом; надає соціально-побутові послуги Клієнтам; допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;  інформування з питань соціального захисту населення.

3.Найменування посади та умови оплати праці.

Директор комунального закладу «Соціальний готель».

На посаду директора Комунального закладу «Соціальний готель» призначається особа на умовах контракту, строк дії якого становить від трьох до п’яти років,  за результатами конкурсного відбору відповідно до розпорядження міського голови, за поданням Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

Умови оплати праці:

У 2022 році місячний посадовий оклад встановлюється за V групою з оплати праці відповідно до 14 тарифного розряду в розмірі 7001 гривня і фактично відпрацьованого часу (посадовий оклад Директора визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) ( далі -Умови);

  1. надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням підвищень у межах фонду заробітної плати і фактично відпрацьованого часу (згідно з Умовами);
  2. премії відповідно до діючого в Готелі положення про преміювання працівників, затвердженого профспілковим комітетом у межах фонду заробітної плати(згідно з Умовами);
  3. матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання у межах фонду заробітної плати (згідно з Умовами).

4. Період подання (із зазначенням дат початку та закінчення) документів для участі в Конкурсі, адреса, за якою приймаються документи.

Прийняття документів  від претендентів на посаду директора комунального закладу «Соціальний готель» здійснюється протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення на офіційному сайті наказу директора   Департаменту соціальної політики Харківської міської ради від 21.02.2022 №12/к «Про проведення конкурсу на зайняття посади  керівника комунального закладу –  надавача соціальних послуг». Початок подання документів з 21  лютого 2022 року.

Документи подаються  за адресою: 61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи,5, Держпром, 6 під’їзд, 4 поверх, кабінет № 30, понеділок – четвер з 8.00 год. до 17-00 год., п’ятниця з 8-00 год. до 15-45 год. (обідня перерва з 12.00 до 12.45), крім  вихідних, електронна адреса: oksocpol@city.kharkov.ua.

5.Вичерпний перелік документів, що подаються претендентом для участі в Конкурсі.

Для участі в Конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;
  • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документи про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

  –    автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

  –    мотиваційний лист, складений у довільній формі;

  –    довідку про відсутність судимості;

  –    перспективний план розвитку установи.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації ( характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише  електронною поштою претендент до  проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

6.Кваліфікаційні вимоги до претендента.

Посаду директора  Комунального закладу «Соціальний готель»  може займати особа, яка має ступінь вищої освіти магістра за відповідною галуззю знань і стаж роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

Претендент не допускається до участі в Конкурсі у разі:

неподання ним повного пакету документів, визначених у пункті 5 цього Оголошення:

його невідповідності кваліфікаційним  вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні  послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленному законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

7.Дата і місце проведення конкурсу.

Проведення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу «Соціальний готель» відбудеться в приміщенні Департаменту соціальної політики Харківської міської ради 15.03.2022, о 14 годині.

Місце проведення: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 64, 5 поверх, кімната 171.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник відділу кадрів Департаменту соціальної політики Харківської міської ради Кривохижа Олена Олександрівна, телефон – (057) 760 79 76.

директор, зайняття посади, комунальний заклад, КОНКУРС, оголошення, Соціальний готель